Skip to main content

GDPR (General Data Protection Regulation)

Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordning för hela EU i kraft. GDPR, som den kallas, innehåller regler om hur dina personuppgifter får behandlas. Bland annat att behandling bara får ske för vissa uttryckligt angivna ändamål, att du som kund har ett antal rättigheter samt att Gullbergs Marina AB säkerställer skydd för dina personuppgifter.

Gullbergs Marina AB behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Gullbergs Marina AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Gullbergs Marina AB genom att kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Våra kunders personuppgifter kan sparas och behandlas för särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är kundnummer, namn, adress, båtmodell, e-postadress och telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med att Ni lämnar in Er båt för skador, förvaring etc är nödvändig för ett fullgörande av vårt åtagande.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta våra åtagande gentemot våra kunder. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
Gullbergs Marina AB behandlar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. 

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.