Skip to main content

Avtal och Allmäna vilkorAllmäna vilkor

Bokning av tider för torrsättning, kringtjänster, förvaringslösningar görs via kontoret. Telefon: 021- 41 12 60 eller via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Följande uppgifter skall bifogas:

 • Namn, telefonnummer, e-mail
 • Båtmodell, tillverkningsår
 • Vad som önskas utfört: Torrsättning, förvaring kall/varm/ute, konservering, blästring, målning, polering osv.
 • När det önskas utfört: Tid för torrsättning, möjligt startdatum – önskat färdigdatum för kringtjänster

Tider för upptagning sjösättning

Gullbergs Marina är ofta flexibla gällande tider dock ser vi att alla bokningar går via kontoret senast 24 timmar i förväg.

Pallningssystem

 • Egna pallningssystem får användas, dock ska alla lösningar (vagnar, vaggor, stöttor) vara märkta, uppvisade och godkända av Gullbergs Marinas personal senast 24 timmar innan torrsättning. Fråga marinans personal var din båt skall stå och ställ upp pallningsmaterialet på uppvisad plats.
 • Lossa och smörj alla skruvar och delar till pallsystemet så att den går lätt att justera.
 • Extra tid som uppkommer då eget pallningssystem är undermåligt debiteras kund.
 • Vaggan ska vara tydligt märkt med FÖR och AKTER samt tydlig märkning hur pallningen ska vara placerad i förhållande till båtens längdriktning på vaggans kölstege eller mitt balk. 
 • En vagga ska lätt kunna flyttas eller knuffas 1–2 m framåt, bakåt eller i sidled av vår personal, max 2 personer, utan särskilda hjälpmedel. 
 • Om kölbrädor, passbitar eller säkringsbrädor behövs till egen pallning, ska detta finnas. Glöm inte att kontrollera konditionen på virke, bultar och spik. 

Om ni önskar hyra pallningssystem kontakta Carina för mer information.
Telefon: 021 -41 12 60 eller via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Att tänka på

 • Logg-givare och propeller ska vara tydligt utmärkta innan upptagning på fribordssidorna. Om de skadas ersätter ej Gullbergs Marina dessa om de skadas under arbetet.
 • Vid upptagning med mast måste alla segel tas bort från båten. Inga segel får tas ner på land.
 • Se till att septiktanken är tömd och bottenventilen till båttoaletten är ¾ stängd.
 • Huvudströmbrytarnas placering för batterierna måste vara tydligt utmärkta, detta för att spara letande.
 • Sätt fast en plastficka synligt på din båt med information om din båt samt kontaktuppgifter.

Bottentvätt

Bottentvätt utföres som en extratjänst direkt efter torrsättning i hamnen. Kontakta Carina för mer information. Telefon: 021 -41 12 60 eller via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hjälp inte tjuven

Lås fast stegen så att den inte kan användas av “besökare” för att klättra upp i båten.

Brandskyddet

FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN I BÅTEN kräver Mälardalen brand & räddning att: 

 • Godkänd jordad elkabel används.
 • Värmeelement får inte användas. 

Eluttag

 • P g a brandrisken och elförbrukningen är det inte tillåtet att inom uppläggningsområdet ansluta elkabel kontinuerligt då ej arbete utförs. Därefter ska elkabeln dras ut ur eluttagen.
 • Använd gärna jordfelsbrytare.
 • Det är absolut förbjudet att använda värmeelement i båten!
 • Man får inte ha eluttagen inkopplad permanent.
 • Om kabel sitter inkopplad har Gullbergs Marina rätt att koppla loss eluttaget från stolpen utan kontakt med båtägaren. Detta pga brandrisken. 

Båtbatterier

 • Batterier får man av miljöskäl inte använda som tyngder till sin båttäckning p g a risken för att batterisyra kan rinna ut på marken! Tänk på miljön!

Blästring

 • P g a miljöskäl och hänsynstagande till omkringliggande båtar är det inte tillåtet att blästra båten på marinan. Blästring får endast ske i vår miljögodkända hall. 

Råd för bra täckning utomhus

Farligt med dålig täckning

 • Om presenningen är av tunt material, fladdrar den i vinden och rycker sönder de fästen där linorna är fastbundna och man riskerar skador både på den egna och andras båtar.

Presseningar

 • Monarflex presenning 275 g/kvm, har ingjutna fastsättningsringar och är armerad med polyesternät. Detta är en lämplig täckning om den görs fast på rätt sätt.
 • Presenning, den vanliga lite tyngre typen (600 g/kvm) är bäst. Den håller i alla väder.
 • Lättpresenningar, s.k. Japan-pressar, 80-90 g/kvm är olämpliga. Många blåser sönder redan den första hårdvindsdagen.

Segelbåtar

 • Förankra ej linorna i stöttorna. Linorna skall fästas i de delar av vaggan som ligger på marken samt runt skrovet.
 • Använd gummistroppar på alla linor, så håller de sig spända hela vintern och täckningen ligger stadigt.

Motorbåtar

 • Bind i bockarna samt runt båten.
 • Använd gummistroppar på alla linor. Täckningen skall följa båtens form.
 • En förutsättning för att det skall fungera är att täckningen följer båtens form och inte sticker ut mer än 25cm på något ställe.

 Miljökrav inom området

 • Slipning av bottenfärg får endast med presenning på marken så att alla rester kan deponeras och hanteras som farligt avfall.
 • Tvättning av båt får endast ske på anvisad plats.

Försäkringar

 • Hyresvärden har ansvarsförsäkring.
 • Brandförsäkringen kräver dock att gasbehållare plockas ur objektet samt att båda kabelanslutningarna plockas bort från batteriet om inte huvudströmbrytare finns.
 • Hyresgäst ansvarar och bekostar försäkring för egen uppställt objekt. 

Övrigt

 • Det får inte finnas mat eller dyliks som kan medföra risk för skadedjursangrepp.
 • Hyresgäst ansvarar för att objektet är låst under uppställningsperioden.