Skip to main content

Regler och vilkor


Förvaring Inomhus

OBS! Målning inomhus EJ tillåten.

För att få kod eller nycklar kontakta Carina


Eluttagen

P g a brandrisken och elförbrukningen är det tyvärr inte tillåtet att inom uppläggningsområdet ansluta värme-element. Godkänd elkabel får endast anslutas då arbete utförs på båten. Därefter ska elkabeln dras ut ur eluttagen. Marinan kommer i annat fall att dra ur elkabeln, på båtägarens egen risk. Tänk på brandrisken! Använd gärna jordfelsbrytare!
Tänk på att på många eluttagstolpar är det den blå EU-kontakten, vilket vanligtvis kräver en adapter till slipmaskiner mm.
Man får inte ha eluttagen inkopplad permanent. Om kabel sitter inkopplad har Gullbergs Marina rätt att koppla loss eluttaget från stolpen utan kontakt med båtägeren. Detta pga brandrisken.


Blästring

P g a miljöskäl och hänsynstagande till omkringliggande båtar är det inte tillåtet att blästra båten på marinan.

Båtbatterier

Batterier får man av miljöskäl inte använda som tyngder till sin båttäckning p g a risken för att batterisyra kan rinna ut på marken! Tänk på miljön!

Pallningens utformning och tillämpning

Vaggan ska vara tydligt märkt med FÖR och AKTER samt tydlig märkning hur pallningen ska vara placerad i förhållande till båtens längdriktning på vaggans kölstege eller mittbalk.
En vagga ska lätt kunna flyttas eller knuffas 1–2 m framåt, bakåt eller i sidled av vår personal, max 2 personer, utan särskilda hjälpmedel.
Om kölbrädor, justerbitar eller säkringsbrädor behövs till egen pallning, ska detta finnas. Glöm inte att kontrollera konditionen på virke, bultar och spik.

Brandskyddet

FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN I BÅTEN:
Använd godkänd jordad elkabel
Värmeelement är inte tillåtet att använda Tänk på brandrisken vid bl.a plastningsarbeten