Skip to main content

Vår Historia


Här står idag Gullbergs Marina
Båthusen bakom Gullbergs Marina
Gullbergs Marina startade 1982 av Tommy Gullberg vid Östermälarstrand.
2007 flyttades verksamheten till Verksgatan på Lillåudden där verksamheten har kommit igång för fullt.

Idag är det 3 stycken heltidsanställda.

Här syns Tommy med pappegojan Charlie.